Vertex Securities ShaVertex Securities ShaVertex Securities Sha
E Hënë - E Premte
10:00 - 19:00
info@vertex-securities.com
Pallati 132, Sh: 3, Ap: 30
mbrapa BKT-së
Vertex Securities ShaVertex Securities ShaVertex Securities Sha

Mbikëqyrja

“Vertex Securities sha” është e regjistruar  dhe njihet nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj. Gjithashtu kompania mund të kryejë çdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e çdo shërbimi dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e objektit kryesor.